Juridisch beleid

Privacybeleid:

levenmetkanker.be (“levenmetkanker.be”) beheert de website levenmetkanker.be en kan andere websites exploiteren. Het is levenmetkanker.be beleid om uw privacy te respecteren met betrekking tot alle informatie die we verzamelen tijdens het gebruik van onze websites.

Website bezoekers

Zoals de meeste website-exploitanten verzamelt levenmetkanker.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie van het soort dat webbrowsers en servers doorgaans beschikbaar stellen, zoals het browsertype, de taalvoorkeur, de verwijzende site en de datum en tijd van elk bezoekersverzoek. levenmetkanker.be doel bij het verzamelen van niet-persoonlijk identificeerbare informatie is om beter te begrijpen hoe bezoekers van levenmetkanker.be haar website gebruiken. Van tijd tot tijd kan levenmetkanker.be niet-persoonlijk identificeerbare informatie in zijn geheel vrijgeven, bijvoorbeeld door een rapport te publiceren over trends in het gebruik van zijn website.

levenmetkanker.be verzamelt ook potentieel persoonlijk identificeerbare informatie zoals IP-adressen (Internet Protocol) voor ingelogde gebruikers en voor gebruikers die opmerkingen achterlaten op blogs / sites van levenmetkanker.be. levenmetkanker.be onthult alleen ingelogde IP-adressen van gebruikers en commentatoren onder dezelfde omstandigheden die het gebruikt en onthult persoonlijk identificeerbare informatie zoals hieronder beschreven, behalve dat IP-adressen en e-mailadressen van commentatoren zichtbaar zijn en worden bekendgemaakt aan de beheerders van de blog / site waar de opmerking was achtergelaten.

Verzamelen van persoonlijk identificeerbare informatie

Bepaalde bezoekers van websites met levenmetkanker.be kiezen ervoor om met levenmetkanker.be te communiceren op manieren die levenmetkanker.be vereisen om persoonlijk identificeerbare informatie te verzamelen. De hoeveelheid en soort informatie die levenmetkanker.be verzamelt, hangt af van de aard van de interactie. Zo vragen we bezoekers die zich aanmelden op de website levenmetkanker.be om een ​​gebruikersnaam en e-mailadres op te geven. Degenen die transacties aangaan met levenmetkanker.be wordt verzocht om aanvullende informatie te verstrekken, waaronder zo nodig de persoonlijke en financiële informatie die nodig is om die transacties te verwerken. In elk geval verzamelt levenmetkanker.be dergelijke informatie alleen voor zover nodig of gepast om het doel van de interactie van de bezoeker met levenmetkanker.be te bereiken. levenmetkanker.be geeft geen persoonlijk identificeerbare informatie vrij anders dan zoals hieronder beschreven. En bezoekers kunnen altijd weigeren persoonlijk identificeerbare informatie te verstrekken, met als voorbehoud dat dit hen zou kunnen beletten bepaalde websitegerelateerde activiteiten uit te voeren.

Geaggregeerde statistieken

levenmetkanker.be kan statistieken verzamelen over het gedrag van bezoekers van haar websites. levenmetkanker.be kan deze informatie openbaar maken of aan anderen verstrekken. Levenmetkanker.be geeft echter geen persoonlijk identificeerbare informatie anders dan zoals hieronder beschreven.

Bescherming van bepaalde persoonlijk identificeerbare informatie

levenmetkanker.be verstrekt potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen aan die van haar werknemers, contractanten en aangesloten organisaties die (i) die informatie nodig hebben om deze namens levenmetkanker.be te kunnen verwerken of om diensten te verlenen die beschikbaar zijn bij levenmetkanker.be .be-websites, en (ii) die ermee hebben ingestemd dit niet aan anderen bekend te maken. Sommige van die werknemers, aannemers en aangesloten organisaties bevinden zich mogelijk buiten uw eigen land; door gebruik te maken van websites met levenmetkanker.be gaat u akkoord met de overdracht van dergelijke informatie aan hen. levenmetkanker.be zal aan niemand potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie verhuren of verkopen. Anders dan aan haar werknemers, aannemers en aangesloten organisaties, zoals hierboven beschreven, geeft levenmetkanker.be potentieel persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie alleen vrij naar aanleiding van een dagvaarding, gerechtelijk bevel of ander overheidsverzoek, of wanneer levenmetkanker.be gelooft in goed van mening dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om de eigendommen of rechten van levenmetkanker.be, derden of het grote publiek te beschermen. Als u een geregistreerde gebruiker bent van een levenmetkanker.be-website en uw e-mailadres heeft opgegeven, kan levenmetkanker.be u af en toe een e-mail sturen om u te informeren over nieuwe functies, om uw feedback te vragen of u gewoon op de hoogte te houden van wat er gaande is met levenmetkanker.be en onze producten. Als u ons een verzoek stuurt (bijvoorbeeld via e-mail of via een van onze feedbackmechanismen), behouden we ons het recht voor om het te publiceren om ons te helpen uw verzoek te verduidelijken of te beantwoorden of om ons te helpen andere gebruikers te ondersteunen. levenmetkanker.be neemt alle redelijkerwijs noodzakelijke maatregelen om te beschermen tegen ongeoorloofde toegang, gebruik, wijziging of vernietiging van mogelijk persoonlijk identificeerbare en persoonlijk identificeerbare informatie.

Cookies

Een cookie is een reeks informatie die een website opslaat op de computer van een bezoeker en die de browser van de bezoeker aan de website levert telkens wanneer de bezoeker terugkeert. levenmetkanker.be gebruikt cookies om levenmetkanker.be iden te helpen