Dr. Dominique Fagnart
Neuropsychiater & Revalidatiearts

1. Tijdens de revalidatie

Dominique Fagnart: “Elk revalidatieproces verschilt per patiënt. Op fysiek vlak moeten sommige kinderen terug leren staan en stappen. Zij hebben motorische klachten waarbij ze bepaalde bewegingen niet meer kunnen uitvoeren. Op cognitief vlak kan een kind na een hersenoperatie of chemotherapie met geheugenproblemen worstelen. In dat geval geven we het patiëntje een dagschema mee waarop van uur tot uur beschreven staat wat hij moet doen. Bij cognitieve problemen is het noodzakelijk dat we de hele dag door bezig zijn met de revalidatie.”

Welke faciliteiten hebben jullie ter beschikking?

“Dat zijn er heel wat, denk aan een sportzaal, fitnesszaal en zwembad voor hydrotherapie (revalidatie in het water). Daarnaast investeren we ook in informatica, met name programma’s om de communicatie te bevorderen. Sommige kinderen hebben het na chemo immers moeilijk om te praten.”

Zijn revaliderende kinderen weerbaarder dan volwassenen in dezelfde situatie?

“Daar kan ik geen cijfer op plakken. Meestal werken de kinderen zeer goed mee. Hoe jonger ze zijn, hoe beter hun hersenen reageren op revalidatie. Het is nu eenmaal zo dat kinderen makkelijker opnieuw iets aanleren dan ouderen. Daarom is herhaling zo belangrijk in revalidatie: op die manier kunnen de hersenen sneller iets oppikken.”

“Hoe jonger de kinderen zijn, hoe beter ze reageren op revalidatie.”

2. Na de revalidatie

Dominique Fagnart: “De revalidatie stopt niet als de patiënt hier buitengaat: de terugkeer naar de maatschappij is de echte test. Kan het kind terug in zijn oude school terecht? Zijn er aanpassingen nodig in het leerprogramma? Wat met vervolgsessies bij de kinesist? Al die dingen blijven wij van hieruit opvolgen. Het uiteindelijke doel is altijd om het kind zo onafhankelijk mogelijk te maken.”

Bij revalidatie denken we altijd aan: opnieuw beter worden.

“Meestal is dat ook zo, maar soms slaat de chemo niet aan en wordt de hersentumor niet kleiner. In dat geval is het de taak van het revalidatiecentrum om de hersteloefeningen te stoppen en vooral comfort te bieden. We hebben onder meer een snoezelruimte en een massageruimte, die veel psychologische steun bieden aan een terminaal patiëntje. Revalidatie betekent vooral: patiënt en familie begeleiden, in alle betekenissen van het woord.”