Dr G. Lambrecht
gastro-enteroloog bij AZ Damiaan

Dr. Guy Lambrecht is gastro-enteroloog met subspecialisatie in de digestieve oncologie. Hij behandelt ondervoede patiënten met o.a. slokdarm-, maag-, darm- en pancreaskanker. “Kankerpatiënten ondergaan vaak zware behandelingen. De locatie van de tumor kan bovendien ook op zich voedingsproblemen veroorzaken”, opent Dr. Lambrecht.

Systematische screening

“Om ondervoeding tijdig te kunnen detecteren screenen we ziekenhuispatiënten aan de hand van de NRS 2002-score. Die bestaat uit vier vragen. Is de BMI minder dan 20.5? Is er de voorbije week een vermindering van de voedselinname? Is er een recent gewichtsverlies? Is de patiënt ernstig ziek? Als het antwoord op een van deze vragen positief is, dan wordt er een score berekend op basis waarvan al dan niet nutritionele ondersteuning wordt opgestart”, aldus Dr. Lambrecht.

Behandeling op maat

“Ondervoeding wordt best behandeld door een nutritieteam dat meestal bestaat uit een diëtist, een nutritieverpleegkundige en een gemotiveerde arts. De nutritieverpleegkundige of diëtist neemt een assessment af en stelt op basis daarvan een voedingsplan op maat op. In de eerste plaats wordt nagegaan of het spijsverteringsstelsel functioneert”, zegt Dr. Lambrecht.

“Indien dat zo is en voeding via de mond mogelijk is, dan focussen we ons vooral op de optimalisatie van de gewone voeding. Eventueel wordt dit aangevuld met orale bijvoeding. Bij ernstige malnutritie moet rekening worden gehouden met een refeeding syndroom met gesystematiseerde aanpak.”

 

Door ondervoeding aan te pakken, verbeteren we de resultaten van de kankertherapie en de levenskwaliteit van de patient

 

Toediening via sonde

Dr. Lambrecht: “Indien voeding via de mond niet mogelijk is dienen we bij voorkeur enterale voeding toe via een sonde in de neus. Als we over een langere termijn enterale voeding willen geven en het niet langer mogelijk is via de neus, dan schakelen we over naar een gastrostomiesonde in de maag.”

“In bepaalde situaties kunnen we deze sonde verlengen tot in het duodenum of een heelkundige jejunale sonde  plaatsen. Pas wanneer geen enkele van de voorgenoemde methodes mogelijk is geven we parenterale nutritie.”

Behandeling optimaliseren via voeding

Dr. Lambrecht: “Wanneer we verwachten dat er tijdens de therapie problemen zullen zijn starten we de nutritionele ondersteuning reeds preventief. We steken bv. bij de ORL tumoren voor de behandeling al een gastrostomiesonde. Preoperatief dienen we vooral bij de hoge gastro-intestinale tumoren immuno-nutriënten toe om de infectieuze complicaties te verminderen.”

“Tevens is het niet goed om een patiënt te lang nuchter te houden voor een majeure ingreep. Het put de glycogeenreserves van de lever uit en men verliest heel wat spiermassa die nodig is voor een snelle revalidatie. Volgens de Espen guidelines kunnen we tot twee uur voor de ingreep veilig een koolhydraten drank (met eiwitten) toedienen, wat jammer genoeg nog te weinig gebeurt.”

“Door op malnutrititie te anticiperen willen we een betere respons op chemotherapie bekomen, zowel wat betreft tolerantie als behandelingsduur. We verkorten de heropnames en de duur van het hospitaalverblijf, en verbeteren de levenskwaliteit en de overleving”, besluit Dr. Lambrecht.