Leentje Nonneman

Benelux Medical Affairs Manager Nutrition, Baxter

 

Leentje Nonneman, Benelux Medical Affairs Manager Nutrition van het bedrijf Baxter, licht toe.

 

In welke mate loopt een kankerpatiënt een risico op gewichtsverlies?

Leentje Nonneman: “Er is gevaar voor ondervoeding indien de volgende medische adviezen niet worden opgevolgd: 1,2-1,5 g proteïne/kg/dag en 25-30 kcal/kg/dag. Een patiënt die 60 kg weegt, zou bijvoorbeeld minstens 1,2 x 60 g proteïne (= 72 g) en minimaal 25 x 60 calorieën moeten krijgen (= 1.500 kcal).”

 

 

Wat zijn de gevolgen van gewichtsverlies?

L.N.: “Een patiënt die voedingstekorten vertoont, verdraagt vaak niet de juiste dosis chemotherapie die zou moeten toegediend worden. De specialisten moeten dus de dosis verlagen, waardoor de doeltreffendheid kan wijzigen. Ondervoeding verhoogt het risico op complicaties en verlaagt de levensverwachting en -kwaliteit van de patiënt.”

 

Welke acties moet de patiënt ondernemen?

L.N.: “De patiënt moet zijn gewichtsverlies melden aan zijn arts en hem vragen om ondersteunende voeding. Meer dan 5-10% gewichtsverlies is een alarmsignaal. Patiënten mogen niet wachten om contact op te nemen met hun specialist, want hoe meer gewicht ze verliezen, hoe lager de tolerantie voor de chemotherapie en de doeltreffendheid ervan.”

 

Wat zijn de mogelijke voedingsvormen voor de patiënt?

L.N.: “Er zijn verschillende mogelijkheden. Ten eerste via de mond, door middel van voedingssupplementen of dieetadvies. Ten tweede met sondevoeding, via een slangetje in de neus dat tot in de maag loopt. En tot slot is voeding via de aders (= parenteraal) aangewezen zodra orale en enterale voeding (via sonde) niet toelaat om te voldoen aan de behoeften aan energie en proteïnes van de patiënt. Met die parenterale behandeling krijgt de patiënt een mengeling van glucose, lipiden en aminozuren (bestanddelen aanwezig in proteïnes).”

 

Is thuisbehandeling mogelijk?

L.N.: “De behandeling van ondervoeding houdt niet altijd hospitalisatie in, of leidt niet noodzakelijk tot een langer verblijf in het ziekenhuis. Het kan net zo goed thuis gebeuren. Bovendien wordt de behandeling terugbetaald en bedraagt het remgeld voor de patiënt slechts € 0,62 (op voorwaarde dat de behandeling werd goedgekeurd door de adviserend geneesheer).”

 

“Het voorschrijven van een vorm van voedingsondersteuning zou even vertrouwd moeten zijn als het voorschrijven van anti-emetica, antibiotica of pijnstillers.” *

*Bozzetti F. Nutrition support of oncology patient. Critical Reviews in Oncology/Hematology 2013; 87:: 172-200.