Wereldwijd vitamine D-tekort

  • Vitamine D zit bijna niet in onze voeding. Het wordt aangemaakt bij blootstelling van de huid aan zonnestralen. Vandaag kampt de meerderheid van de wereldbevolking echter met een tekort.
  • Sommige oorzakelijke factoren zijn altijd al aanwezig geweest: lange winters, een hoge breedtegraad en de verminderde fysiologische synthese van vitamine D na 60 jaar.
  • Maar er zijn ook nieuwe oorzaken: het noodzakelijk gebruik van zonnecrème, luchtvervuiling, overgewicht waardoor vitamine D vastzit in het vetweefsel en het gebruik van statines tegen cholesterol, wat de vermindering van de synthese van vitamine D tot gevolg heeft.

Preventie van kanker

  • In 2014 hebben verschillende grote studies de relatie tussen een vitamine D-tekort en kanker bevestigd. Het gaat weliswaar om twee soorten kanker: colonkanker en borstkanker. De personen die aan deze ziekten lijden, hebben een betere overlevingskans indien ze voldoende vitamine D-spiegels hebben.
  • Uit een studie met patiënten met gemetastaseerde colorectale kanker bleek dat personen met de hoogste vitamine D-spiegels gemiddeld 8,1 maand langer leven dan de personen met de laagste vitamine D-spiegels.
  • Studies tonen ook aan dat een dagelijkse inname van vitamine D-supplementen (400 à 1000 eenheden per dag) op een significante wijze de overlevingskans bij kanker in het algemeen verhoogt.
  • Vitamine D zou in de toekomst ook een rol kunnen spelen in de palliatieve zorgen. Men heeft vastgesteld dat kankerpatiënten met een tekort meer pijnstillers moeten innemen dan patiënten met hogere vitamine D-spiegels.