Lore Pil, expert kankerpreventie bij Kom op tegen Kanker, legt uit.

“De Vlaamse overheid en het Centrum voor Kankeropsporing organiseren de bevolkingsonderzoeken omdat de huidige wetenschappelijke literatuur nog steeds het nut ervan aantoont. Maar biedt het onderzoek 100% zekerheid? Neen. Zijn er alleen maar voordelen aan verbonden? Neen. Helaas zijn mensen hiervan niet altijd op de hoogte. Nochtans heeft iedereen het recht op die informatie alvorens toestemming te geven voor een onderzoek. Kom op tegen Kanker pleit daarom voor correcte en toegankelijke informatie over zowel de voor- als nadelen van vroegopsporing, zodat mensen op basis van evenwichtige informatie kunnen beslissen of ze zich laten screenen of niet.”

 

Niet goed of slecht
 

“Vroegopsporing is namelijk niet zwart of wit, niet goed of slecht. Op bevolkingsniveau gaan we ervan uit dat vroegopsporing van borst-, baarmoederhals-, en dikkedarmkanker goed is voor de leeftijdsgroepen voor wie de bevolkingsonderzoeken worden opgezet. Enerzijds leidt het tot vroegtijdige diagnose en behandeling en dit zorgt ervoor dat het aantal sterfgevallen door kanker afneemt. Dat valt natuurlijk alleen maar toe te juichen.

Anderzijds houdt het vroegtijdig opsporen van kanker voor de individuele deelnemer ook verschillende nadelen in. Zo geven screenings soms aanleiding tot onnodige angst (als specialisten iets abnormaal zien, maar er na bijkomend onderzoek niets aan de hand blijkt), maar ook tot valse zekerheid (als een afwijking toch niet gevonden wordt bij de screening). En wat meer is: screenings leiden ook tot diagnoses van tumoren die nooit last of problemen zouden veroorzaken, maar toch behandeld worden. Specialisten kunnen immers niet altijd inschatten of een tumor levensbedreigend zal worden of niet. Vroegopsporing maakt van een gezonde burger soms dus ten onrechte een patiënt.”

 

Project
 

“Wat goed is voor een groep, is dus niet per se goed voor een individu. Of iemand al dan niet deelneemt aan een bevolkingsonderzoek, hangt af van wat die persoon belangrijk vindt. Kom op tegen Kanker pleit voor evenwichtige en toegankelijke informatie zodat iedereen, in samenspraak met zijn huisarts, die balans kan opmaken. Met het oog hierop start de huisartsenvereniging Domus Medica binnenkort in samenwerking met Kom op tegen Kanker een project dat huisartsen wil trainen om hierover het gesprek aan te gaan met hun patiënten.”