Een zware maar ook erg dankbare rol

“Mijn rol als ‘campagneleider’ komt er kort samengevat op neer dat ik de boel trek, zoveel mogelijk mensen probeer te bereiken en hen ervan probeer te overtuigen om solidair te zijn met mensen die kanker hebben”, aldus Deboosere. “Ik leer enorm veel uit mijn ontmoetingen met patiënten en hun naasten. Gelukkig heb ik een goede vrouw die me hierin ondersteunt, want het zijn vaak erg pakkende verhalen. Velen van hen zitten ook met vragen. Indien ik die niet zelf kan beantwoorden verwijs ik hen meteen door naar experts die meer achtergrondkennis hebben.”

 

We moeten er begrip voor hebben wanneer iemand er voor kiest
om de zware behandelingen niet te ondergaan.

 

Kinder- en jongerenkampen

Deboosere: “Kinderen met kanker hebben ook recht op vakantie. Op het kinderkankerkamp zie je kinderen spelen terwijl ze ook chemo krijgen. Kinderen, dokters, vrijwilligers en verplegers maken er samen plezier, ondanks de ziekte die hen daar samenbrengt. Telkens wanneer ik ga, herken ik sommige patiëntjes van het vorige jaar, maar zie ik ook dat anderen er niet meer zijn omdat ze genezen of helaas overleden zijn.”

“Voor de twintigste editie van het kinderkankerkamp organiseerden we een dag waarop alle patiëntjes die ooit hebben deelgenomen aan zo’n kamp opnieuw werden uitgenodigd. Je zag er jongeren, volwassenen die intussen zelf kinderen hebben, maar ook mensen die het nog steeds moeilijk hebben. De algemene opsteker uit dit kamp was dat we kanker wel degelijk kunnen overwinnen.”

“Ook organiseren we jaarlijks een kamp voor jongeren van 15 tot 30 jaar. Voor deze groep moet het leven normaal helemaal openbloeien, maar net dan komt kanker roet in het eten gooien met alle gevolgen van dien. Deze groep wordt nog te vaak vergeten”, vindt Deboosere.

 

Patiënten moeten op basis van goede informatie en in samenspraak met hun huisarts
zelf kunnen kiezen wat hen het beste lijkt, en wij moeten dat respecteren.

 

Solidariteit blijft sterk aanwezig

“Sinds enkele jaren is er ook ‘Loop naar de Maan’, waarbij mensen die regelmatig lopen hun prestaties kunnen registreren en zich kunnen laten sponsoren voor ‘Kom op tegen Kanker’. Het doel is dat alle deelnemers samen de afstand tot de maan overbruggen. Een initiatief zoals ‘Loop naar de Maan’ toont dat ongelofelijk veel mensen elkaar de hand blijven reiken, ongeacht huidskleur, geslacht, klasse,…”

 

Luisteren en respect zijn erg belangrijk

Deboosere: “Ook al heb ik als campagneleider voor ‘Kom op tegen Kanker’ intussen al heel wat met kanker te maken gehad, toch is het nog steeds een enorm zwaar proces wanneer iemand van je naasten er mee te maken krijgt. Zo verloor ik mijn zus vorig jaar aan borstkanker. Of het nu dus gaat om je ouders, broer, zus, kind,… Het belangrijkste is dat patiënten het gevoel hebben dat ze er niet alleen voor staan. We trachten dat te doen via ‘Kom tegen Kanker’, maar het is zeker zo belangrijk om als naaste te luisteren naar hen wanneer ze daar nood aan hebben.”

“Natuurlijk is ieder verhaal, iedere situatie en iedere persoon anders. Sommigen willen het uitschreeuwen, anderen willen hun verhaal liever voor zichzelf houden. Beide moet je kunnen respecteren. Als die persoon echter signalen geeft dat hij of zij erover wil praten, dan is het belangrijk dat je je er voor open stelt en tijd maakt om te luisteren.”

“Ook moeten we er begrip voor hebben wanneer iemand er voor kiest om de zware behandelingen niet te ondergaan. Bij ‘Kom op tegen Kanker’ willen we er vooral voor zorgen dat mensen goed geïnformeerd zijn over de mogelijkheden die ze hebben. Daarna is het aan hen om te bepalen wat zij beschouwen als de beste optie”, aldus Deboosere.

 

Vroegtijdige opsporing: een bewuste keuze

“Bij de start van het bevolkingsonderzoek naar borstkanker in 2001 zette ‘Kom op tegen Kanker’ heel sterk in op de promotie van vroegtijdige opsporing van kanker. Intussen is onze positie echter veranderd en zijn we van mening dat mensen op basis van evenwichtige informatie de voor- en nadelen van zulke onderzoeken moeten kunnen afwegen.”

Deboosere: “Het voordeel van borstkankerscreenings is dat je een aantal sterftes vermijdt. Het nadeel is echter dat zo’n onderzoek soms ook vals alarm slaat. Anderzijds kunnen artsen niet altijd inschatten of een borstkanker levensbedreigend zal worden of niet. Om geen risico te nemen wordt elke ontdekte borstkanker behandeld, hoewel dat dus niet altijd nodig is.”

“Prostaatkanker is in twee op de drie gevallen een kanker die zo traag evolueert dat hij nooit problemen zal veroorzaken. Er is de PSA-test, maar wanneer die een afwijkend resultaat geeft, is dat vaak de start van een zeer ingrijpende behandeling die o.a. tot impotentie en incontinentie kan leiden. Omdat de voordelen niet opwegen tegen de nadelen wordt de systematische opsporing van prostaatkanker daarom niet aanbevolen.”

“Elke vorm van screening heeft voor- en nadelen. Patiënten moeten op basis van goede informatie en in samenspraak met hun huisarts zelf kunnen kiezen wat hen het beste lijkt, en wij moeten dat respecteren”, besluit Deboosere.

 

Meer info op www.allesoverkanker.be/kanker-vroeg-opsporen