Dat blijkt uit een grootschalige bevraging die bij 1.000 Belgische vrouwen werd uitgevoerd door het onderzoeksbureau iVox. De onderzoeksresultaten zijn ontnuchterend, rekening houdend met het feit dat 80 procent van de Belgische vrouwen ooit kans heeft om een HPV-infectie op te lopen.

Baarmoederhalskanker ontstaat door het besmettelijk en seksueel overdraagbaar HPV-virus dat maar liefst 150 verschillende varianten kan aannemen. Desondanks tal van initiatieven die de Vlaamse overheid organiseert om de bewustmaking over baarmoederhalskanker te stimuleren, legt 12 procent van de vrouwelijke ondervraagden geen oorzakelijk verband tussen het HPV-virus en baarmoederhalskanker.

Om baarmoederhalskanker te voorkomen kan men zich laten vaccineren. De Belgische richtlijnen bevelen aan om meisjes, bij voorkeur tussen 10 en 12 jaar oud, routinematig te laten vaccineren. Vaccins zijn immers het effectiefst als ze worden toegediend voor het begin van de seksuele activiteit. Maar liefst 72 procent van de ondervraagden zegt niet gevaccineerd te zijn tegen het humaan papillomavirus, terwijl 15 procent niet weet gevaccineerd te zijn.  

Door een combinatie van vaccinatie en een andere screeningsmethode moet het in de toekomst mogelijk zijn om baarmoederhalskanker als dodelijke ziekte uit te roeien.

Zeventig procent van de vrouwen kent de paptest, hoewel het uitstrijkje (paptest) lang niet de meest nauwkeurige test is om baarmoederhalskanker op te sporen. Slechts 21 procent heeft gehoord over het bestaan van de HPV-test, terwijl een HPV-test gevoeliger en correcter is dan een klassiek uitstrijkje, waardoor de kans op het missen van letsels gering is. Maar liefst 90 procent van de Belgische vrouwen heeft nog nooit proactief een HPV-screeningtest aangevraagd bij de huisarts of gynaecoloog.