Dr. Guy Orye

coördinator van het Borstcentrum
van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt

 

 

Uitleg door Dr. Guy Orye, coördinator van het Borstcentrum van het Jessa Ziekenhuis in Hasselt.

 

Centralisatie van expertise in borstcentra

Dr. Orye: “Een borstcentrum is een structuur binnen het ziekenhuis waarbij een groep van specialisten zich specifiek toelegt op de behandeling van borstkanker. Dat team bestaat uit o.a. gynaecologen, oncologen, radiotherapeuten, radiologen, pathologen, plastische chirurgen, genetici, psychologen, borstverpleegkundigen, kinesisten,…”

 

Met deze aanpak willen we niet enkel de prognose, maar ook de levenskwaliteit en de tevredenheid van de patiënten verbeteren.

 

“Samen zorgen ze ervoor dat de kennis over borstkanker maximaal gecentraliseerd wordt en de zorg zo op de meest ideale manier rond de patiënt kan worden aangeleverd, van het eerste contact tot de opvolging achteraf. Hierin worden ze aangevuld door een verpleegkundig en paramedische team dat gespecialiseerd is in borstkanker en een ondersteuning van allerlei faciliteiten binnen het ziekenhuis.”

 

Snelle werking

“Onze specialisten zijn op vaste weekdagen allemaal gelijktijdig beschikbaar voor consultaties, waardoor een patiënt maar één keer naar het ziekenhuis hoeft te komen om meerdere specialisten te kunnen spreken en meerdere onderzoeken te ondergaan. De resultaten van deze consultaties en onderzoeken worden vervolgens zeer snel verzameld. Samen met de patiënt worden deze besproken en worden de volgende stappen gepland”, aldus Dr. Orye.

“Na de eventuele chirurgie vindt een multidisciplinair overleg plaats tussen de verschillende specialisten. Ook de conclusies uit dat overleg worden opnieuw besproken met de patiënt en op basis daarvan worden weer de volgende stappen van de behandeling gepland. Met deze aanpak willen we niet enkel de prognose, maar ook de levenskwaliteit en de tevredenheid van de patiënten verbeteren.”

 

Netwerkvorming garandeert kwaliteitsniveau

Dr. Orye: “Moeilijke en zeldzame gevallen moeten worden doorverwezen naar de meest gespecialiseerde borstcentra. Dit vraagt om een netwerking tussen verschillende ziekenhuizen. Zo hebben wij alvast een nauwe samenwerking met de borstkankerspecialisten van de ziekenhuizen van Heusden, Sint-Truiden en Tongeren, waarbij zij hun patiënten samen met ons in het Jessa Ziekenhuis komen bespreken. Hun patiënten krijgen op die manier hetzelfde behandelingstraject en dezelfde kwaliteit aangeboden als dat ze bij ons zouden krijgen.”