Prof. Dr. Willy Poppe

Kliniekhoofd Verloskunde-Gynaecologie
aan het UZ Leuven

 

 

Uitleg door Prof. Dr. Willy Poppe, Kliniekhoofd Verloskunde-Gynaecologie aan het UZ Leuven.

 

Baarmoederhalskanker kan perfect worden voorkomen door het in het voorstadium reeds te ontdekken en te behandelen.

 

 

 

Baarmoederhalskanker kort samengevat

“Baarmoederhalskanker is een laattijdige complicatie van een uit de hand gelopen HPV-infectie in de baarmoederhals. De aandoening geeft in het begin weinig symptomen, waardoor vrouwen er lang mee kunnen rondlopen zonder dat ze er zich bewust van zijn”, opent Prof. Poppe.

“In België tellen we jaarlijks een kleine 700 nieuwe gevallen. De gemiddelde leeftijd van de patiëntes schommelt tussen de 40 en 50 jaar. Vaak gaat het om vrouwen die in het verleden geen preventieve onderzoeken hebben ondergaan. Baarmoederhalskanker kan nochtans perfect worden voorkomen door het in het voorstadium reeds te ontdekken en te behandelen.”

 

Drempel voor screening verlaagt

Prof. Poppe: “Tussen de leeftijd van 25 en 65 jaar is het aangeraden dat vrouwen zich om de drie jaar laten screenen via een uitstrijkje van de baarmoederhals. Dat uitstrijkje wordt dan door een patholoog microscopisch onderzocht. Indien die afwijkingen vaststelt dient de gynaecoloog een colposcopie te doen. Zo kunnen we de voorloperletsels opsporen en vervolgens behandelen.”

“In de toekomst zal een uitstrijkje rechtstreeks kunnen worden getest op de aanwezigheid van hoog-risico HPV's. Zo’n virustest zal dan de eerste test worden vooraleer men het uitstrijkje eventueel ook verder microscopisch gaat onderzoeken. Dat laatste zal echter enkel nog nodig zijn indien de virustest positief is. Op die manier zullen we de vrouwen met een probleem nog efficiënter kunnen identificeren. Een bijkomend voordeel van deze virustest is dat vrouwen eventueel hun uitstrijkjes zelf zullen kunnen binnenbrengen. Hierdoor verlaagt de drempel en zullen hopelijk meer vrouwen zich laten testen.”

 

Nieuw HPV-vaccin biedt 90% bescherming

“Sinds een tiental jaren beschikten we reeds over twee HPV-vaccins die zich richten op HPV type 16 en 18. Dat zijn immers de meest voorkomende en gevaarlijkste types die samen verantwoordelijk zijn voor 70% van alle baarmoederhalskankers. Zeer recent is er echter een derde vaccin bij gekomen dat bescherming biedt tegen maar liefst negen verschillende types van HPV, waaronder ook type 16 en 18. Op die manier is men beschermd tegen zo’n 90% van alle baarmoederhalskankers. Het Federaal Kenniscentrum voor de Gezondheidszorg (KCE) raadt alvast aan dat zowel meisjes als jongens gevaccineerd worden tegen HPV”, besluit Prof. Poppe.