“De epidemie van longkanker is gekoppeld  aan de evolutie van het rookgedrag en verschilt tussen man en vrouw.  Eerst roken mannen en vrouwen weinig en is de sterfte aan roken zeer laag. Daarna stijgt het aantal mannelijke rokers snel tot een piek, terwijl het aantal rooksters trager stijgt. Het aantal sterftes veroorzaakt door roken stijgt dan bij mannen, maar blijft gering bij vrouwen.

Vervolgens daalt het aantal rokers bij mannen, terwijl het aantal bij vrouwen  nog altijd gestaag stijgt. Dat verklaart waarom de sterfte aan roken een piek heeft bereikt bij mannen, maar bij vrouwen nog altijd stijgt (huidige situatie in België).

Tot slot bereikt ook het aantal vrouwen die roken een piek. Daarna daalt het aantal rooksters, terwijl ook het aantal mannelijke rokers blijft dalen. De sterfte aan roken daalt dan voor beide geslachten (huidige situatie in de Verenigde Staten en Groot-Brittannië). De epidemie van longkanker evolueert dus mee met de evolutie van het rookgedrag en verschilt dus van land tot land, ook in Europa.”

Betere levenskwaliteit

Prof. Jacques De Grève, oncoloog aan het UZ Brussel, zegt dat de nieuwe geneesmiddelen die werden ontwikkeld om longkanker te behandelen weer nieuwe hoop bieden:

“De belangrijkste recente therapeutische aanwinsten zijn alternatieve behandelingen voor chemotherapie bij longkankerpatiënten in een gevorderd stadium, de meest voorkomende longkankers. We spreken over gerichte behandelingen omdat ze zeer specifiek zijn en als het ware als een sleutel op een speciaal slot (de target) in de tumorcel passen.

Het goede nieuws is dat, als er een target wordt geïdentificeerd in de tumorcellen bij een patiënt met een gevorderde longkanker, de gerichte behandeling de eerstelijnstherapie wordt, nog vóór de chemotherapie. De gerichte behandeling remt namelijk de tumorale ontwikkeling. Hierdoor zien de patiënten hun ziektesymptomen, zoals kortademigheid, hoesten en pijn in de borst verbeteren, wat een positieve invloed heeft op hun levenskwaliteit.

Hoewel deze nieuwe behandelingen op significante wijze de overleving van de patiënt verlengen, zijn ze nog niet in staat de ziekte in een gevorderd stadium te genezen. Voortuitgang boeken blijft dus noodzakkelijk. Anderzijds geven de huidige nieuwe generatie geneesmiddelen hoop aan de patiënten door hun een betere levenskwaliteit aan te bieden, alsook langer bij hun naasten te kunnen blijven.”

Een goede begeleiding

“Strik genomen bestaan er nog geen verenigingen van patiënten met longkanker, maar de actoren in de sector hebben hun krachten gebundeld en een samenwerkingsplatform opgericht om de patiënten vlotter toegang te geven tot gerichte behandelingen.

Naast de palliatieve zorg thuis die tot doel heeft de patiënt te helpen om de ongemakken van zijn ziekte beter te verdragen, wordt begin oktober de gratis telefoonlijn 0800/15.802 ingevoerd. Dit betekent een concrete stap vooruit wat de ondersteuning van patiënten en hun naasten betreft. Het zorgt ervoor dat zij zich beter begeleid voelen bij de aanpak en het beheer van hun ziekte.