Uitleg door Prof. Dr. Sylvie Rottey, medisch oncoloog bij UZ Gent.

 

Activatie van het immuunsysteem

“Normaal beschikken kankercellen over een ontwijkingsmechanisme (de PD1 en PD-L1 cellen) dat ervoor zorgt dat ons immuunsysteem hen tolereert. Met de nieuwe middelen (anti-PD1 en anti-PD-L1 monoclonale antilichamen) wordt dat ontwijkingsmechanisme echter uitgeschakeld, waardoor de T-cellen van ons immuunsysteem geactiveerd worden om tegen de tumoren te ageren”, legt Prof. Rottey uit.

 

Dé grote meerwaarde van de nieuwe middelen is dat ze door de meeste patiënten zeer goed worden getolereerd.

 

Kwalitatieve en langere overleving

“Dé grote meerwaarde van deze middelen is dat ze door de meeste patiënten zeer goed worden getolereerd. Slechts een kleine minderheid heeft nog bijwerkingen, die echter wel significant kunnen zijn. De levenskwaliteit van de meeste patiënten neemt zichtbaar toe tijdens de therapie. Dit staat in schril contrast met chemotherapie, waarbij veel patiënten last hebben van vermoeidheid, daling van bloedcellen, infecties, misselijkheid, mondontstekingen,… Chemotherapie maakt immers geen onderscheid tussen gezonde - en kankercellen.”

Prof. Rottey: “Momenteel wordt immunotherapie uitsluitend toegepast bij reeds uitgezaaide kankers. Bij een aantal van deze patiënten zullen de tumoren verkleinen, en bij sommigen zullen ze zelfs helemaal verdwijnen. Het gaat bovendien soms over een langdurend resultaat, waardoor sommige patiënten hun overleving met meerdere jaren kunnen verlengen.

 

Naar een combinatie van therapieën

“Helaas zien we deze spectaculaire resultaten nog maar bij 10 à 20 procent van de patiënten. Verder onderzoek richt zich daarom op het zoeken naar combinaties van producten en therapieën die de kans op positief resultaat kunnen verhogen. Er lopen momenteel tientallen trials waarbij o.a. de combinatie van meerde immunotherapieën, de combinatie van immunotherapie met chemotherapie en de combinatie van immunotherapie met doelgerichte therapieën worden uitgetest” aldus Prof. Rottey.

 

Nood aan een betere selectie van patiënten

“Immunotherapie is bovendien erg duur en zet dus een grote druk op de maatschappij. We moeten er daarom absoluut voor zorgen dat antikankerbehandeling betaalbaar blijft. Hiervoor kunnen we de patiënten trachten te selecteren waarbij de immunotherapie de grootste kans op slagen heeft. Als de kans op slagen klein is, dan is het financieel niet verantwoord om voor immunotherapie te gaan en het risico te nemen op de bijwerkingen ervan. Er wordt momenteel dus druk gezocht naar biomarkers waarmee we patiënten kunnen identificeren die wel degelijk baat zullen hebben bij immunotherapie.”