Uitleg door dr. Dominique Verhulst, diensthoofd oncologie van de Europa Ziekenhuizen.
 

Waarom is dit centrum er gekomen?
 

“Het is ondertussen al een paar jaar duidelijk dat oncologie geen gebied is waar de specialisten elk apart in hun hoekje moeten werken. Samenwerking opent perspectieven en stelt ons in staat om een groot aantal behandelopties en een veiligere behandeling voor de patiënt aan te bieden. Deze aanpak brengt ook meer comfort mee voor de patiënt, want die werd vroeger van de ene specialist naar de andere gestuurd zonder dat deze met elkaar communiceerden. Het centrum heeft als doel om het menselijke en holistische aspect van de kankerbehandeling te vergroten en dit in een professionele, maar tegelijk persoonlijke omgeving.”

 

Hoe verloopt de organisatie?
 


Samenwerking stelt ons in staat om een groot aantal behandelopties en een veiligere behandeling voor de patiënt aan te bieden.
 

“We hebben een transversale werkwijze in de vorm van pathologische modules ingevoerd. Die modules groeperen de artsen en paramedici voor een bepaald type kanker. Elke week komen we bij elkaar voor een MOC (multidisciplinair oncologisch consult), waarbij we samen elke patiënt bespreken en beslissingen nemen over zijn behandeling. Het zorgtraject van de patiënten wordt dus gezamenlijk uitgevoerd en de patiënt en zijn behandelende arts worden ervan op de hoogte gehouden.”
 

Vanwaar de keuze van de nieuwe naam voor het centrum?
 

“We willen blijven verwijzen naar Europa, om onze plaatselijke verankering te behouden, maar willen tegelijk de vooruitgang van de laatste jaren op het vlak van de behandeling van kanker benadrukken. De notie van hoop is zeker reëel en we zijn ervan overtuigd dat er nog heel wat vooruitgang in het verschiet ligt.”