1. Toenemend aantal patiënten

In België registreren we jaarlijks 65.000 à 70.000 nieuwe gevallen van kanker. Dit aantal zal verder blijven stijgen. Een van de voornaamste risicofactoren voor kanker is namelijk leeftijd. En mits we allen alsmaar ouder worden zullen er zonder nieuwe preventiemaatregelen enkel nog maar patiënten blijven bijkomen. Een grote uitdaging is om al deze patiënten toegang te geven tot een zo hoogkwalitatief mogelijke behandeling.

Er is dus een sterke nood aan meer gespecialiseerde verzorgenden, zoals oncologen, radiotherapeuten, maar ook gespecialiseerde verpleegkundigen, psychologen en diëtisten. Vooral qua oncologen en verpleegkundigen dreigt er snel een tekort te komen.

2. Nieuwe behandelingen zijn enorm duur

Verder moeten we nieuwe behandelingen betaalbaar maken voor zowel de patiënt als de maatschappij. Een nieuwe evolutie binnen de oncologie is de opkomst van de immuuntherapie, ook wel beschouwd als de vierde pijler naast de drie klassieke behandelingsvormen (chirurgie, radiotherapie en chemotherapie). Immuuntherapie begint alsmaar gunstigere resultaten op te leveren, maar is helaas nog ontzettend duur. Per patiënten kunnen de kosten oplopen tot boven de 100.000 euro per patiënt.

3. Kankeronderzoekers raken moeilijk aan fondsen

Dit brengt ons meteen bij het probleem rond de financiering van kankeronderzoek. We beschikken in België over enorm veel hoogkwalitatieve knowhow rond kanker. We horen zelfs bij de top van de wereld. Het wordt voor deze onderzoekers echter alsmaar moeilijker om voldoende middelen te verkrijgen. Hoewel onze stichting de financiering van kankeronderzoek  als een topprioriteit beschouwt, zullen onze inzamelingsinspanningen nooit voldoende zijn. De overheid en diverse inzamelacties kunnen hierbij een belangrijke rol spelen.

4. Nood aan meer opvolgingscapaciteit

Een laatste uitdaging betreft de levenskwaliteit van (ex-)kankerpatiënten. Enerzijds zullen alsmaar meer patiënten kunnen worden genezen. Anderzijds zullen patiënten die toch niet genezen alsmaar langer kunnen blijven leven. In België leven naar schatting 300.000 patiënten en ex-patiënten, en dit aantal neemt sterk toe. Dit vraagt om een goed georganiseerde medische, psychologische en sociale opvolging. In dit laatste domein is er nog nood aan wettelijke initiatieven op verschillende niveaus (tewerkstelling, verzekerbaarheid…).

Voor vragen over kanker of stoppen met roken kan u terecht op deze twee gratis nummers:
KankerInfo: 0800 / 15 802
Tabakstop: 0800 / 111 00