Niet enkel het medische aspect telt immers, maar ook het menselijke. Door elkaar bij te staan en zich samen te organiseren, wordt het voor patiënten makkelijker om een zo normaal mogelijk leven te leiden zonder te veel te moeten inboeten aan levenskwaliteit. Bij deze verenigingen kan je terecht:

CMP – Contactgroep Multipel Myeloom en Waldenström Patiënten

CMP brengt lotgenoten met elkaar in contact en verschaft hen informatie, zodat ze niet in de kou blijven staan met hun vragen en onzekerheden over MM. Ook hun website www.cmp-vlaanderen.be biedt een houvast met concrete, evenwichtige en betrouwbare informatie. CMP organiseert persoonlijke contacten via telefoon, mail, bezoek in het ziekenhuis, regionale ontmoetingsmomenten en studie- en lotgenotencontactdagen.

MDS Contactgroep - Myelodysplastische Syndromen

Ook de MDS Contactgroep is een vereniging waarin lotgenoten het voor elkaar opnemen. Als enige contactgroep voor MDS-patiënten in Vlaanderen biedt de MDS Contactgroep ondersteuning aan partiënten, hun partner en omgeving via informatieve bijeenkomsten, persoonlijk en telefonisch contact, ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten en een tweejaarlijkse infodag. Op haar website www.mdscontactgroep.be vind je een overzicht van activiteiten. Zo is 25 oktober 2014 MDS World Awareness Day, een moment waarop wereldwijd wordt stilgestaan bij de gevolgen van deze zeldzame ziekte.