In welk opzicht zet het onderzoek naar borstkanker nu een stap voorwaarts?
 

“Borstkanker wordt onder meer behandeld met radiotherapie. De bestraling brengt echter in 90% van de gevallen een belangrijke nevenwerking met zich mee, namelijk radiodermatitis of de ontsteking van het borstweefsel en de huid van de patiënt. Dit komt voor in verschillende gradaties: roodheid, irritaties, pijnlijke zweren of brandwondes. In zijn ergste vorm kan dit leiden tot blijvende letsels aan de huid. Bovendien dwingt het de patiënt soms tot de tijdelijke onderbreking van de behandeling. Ons onderzoek heeft nu voor het eerst aangetoond dat lasertherapie effectief de ergste huidreacties kan genezen en tegengaan. Finaal komt dit de continuïteit – en dus de slaagkans – van de behandeling ten goede.”

 

Wat houdt die lasertherapie concreet in?
 

Borstkanker wordt onder meer behandeld met radiotherapie. De bestraling brengt echter in 90% van de gevallen een onsteking van het borstweefsel en de huid met zich mee.

“We maken gebruik van infraroodlicht in lage intensiteit en in een bepaalde frequentie, door zijn helende werking op het organisme of op de cellen. Dit werd al langer toegepast, met name bij spierletsels en peestrauma’s, en we onderzochten of dit ook in de oncologie zijn nut kon vinden. En met succces. Het gaat hier meer specifiek om low level lasertherapie. In de chirurgie gebruikt men bijvoorbeeld ook lasers, maar die hebben een hogere energieoutput en dienen om letsels weg te branden. In dit geval gaat het om lasers met een lage energieoutput, wat een herstellend effect heeft en bijgevolg de bestralingsbehandeling verdraagbaar maakt voor de patiënt. Dit geldt als aanvulling op de radiotherapie, zowel preventief, als tijdens de behandeling of bij wijze van nazorg.”

 

Het Jessa Ziekenhuis in Hasselt was wereldwijd de eerste om dit toe te passen?
 

“Nooit eerder werd het effect van een laserbehandeling op dit soort pathologie onderzocht. Het kwam wel al aan bod bij andere wondhelingsprocessen, dus ontstond het idee om dit ook eens bij borstkanker uit te proberen. Samen met doctoraatsstudente Jolien Robijns van de Universiteit Hasselt hebben we een groep van 120 patiënten (inclusief controlegroep) getest, om te zien of een laserbehandeling betere resultaten oplevert dan de standaardaanpak. Tot dusver bestond die laatste louter uit huidverzorging via crèmes, gels en wondverbanden. Onze bevindingen toonden een significant verschil. Dat was een opsteker voor ons - je weet op voorhand nooit zeker of een studie zal slagen - en internationaal vonden we hiermee ook veel weerklank. Op het belangrijkste Amerikaanse congres rond laserbehandelingen in San Diego mochten we zelfs een award in ontvangst nemen voor ons onderzoek.”

 

Hoe verklaart u deze Belgische doorbraak?
 

Ons onderzoek heeft aangetoond dat lasertherapie de ergste huidreacties kan genezen en tegengaan.

“Radiodermatitis bij vrouwen met borstkanker was sowieso een belangrijke klinische vraag: extra onderzoek drong zich op. Bovendien kadert deze aanpak binnen de focus van het Jessa Ziekenhuis om ook ondersteunende vormen van behandeling te bieden. Dus niet alleen de therapie op zich is van belang, maar ook het goed verdragen ervan of de tolerantie. Er wordt nu bijvoorbeeld ook onderzoek gedaan naar psychologische ondersteuning via mindfulness, yoga of gratis massages. Binnenkort gaan we ook systematisch patiëntenervaringen meten. Dit om bij te dragen aan de overlevingskansen en levenskwaliteit van patiënten. Voorkomen dat een behandeling moet gestopt worden, doet de kans op genezing stijgen. Een laatste factor is uiteraard ook de beschikbaarheid van de gepaste apparatuur, niet elk ziekenhuis heeft dergelijke lasertoestellen: er hangt wel een prijskaartje aan vast.”

 

Hoe ziet u de toekomst?
 

“Onze onderzoeksresultaten beginnen ingang te vinden in de dagelijkse klinische praktijk. Voortaan bieden we een laserbehandeling bij patiënten die hiervoor in aanmerking komen. We streven er eveneens naar om de therapie als standaard te laten opnemen in de richtlijnen bij radiodermatitis. Daarnaast zijn we volop aan het testen voor andere indicaties, bijvoorbeeld voor mensen met hoofd- en halstumoren waarbij fikse huiduitslag kan optreden. De erkenning uit zich ook in extra financiële steun: onder meer Kom op tegen Kanker deed een gift van 400.000 euro om een vervolgonderzoek te starten. Ook worden we nu regelmatig gecontacteerd door andere ziekenhuizen die lasertherapie willen opstarten. Zo is er interesse vanuit onder andere de Verenigde Staten, Zwitserland en Groot-Brittannië. Het sterkt ons alleen maar in de overtuiging dat we bijdragen aan een toegenomen levenskwaliteit voor patiënten.”