Uitleg door Dr. Ines Samyn (medisch oncologe in AZ Jan Palfijn Gent) en R.V., één van haar patiëntes.

 

Persoonlijke aanpak en laagdrempeligheid

Dr. Samyn: “We volgen net zoals de grotere centra de wetenschappelijke ontwikkelingen op de voet en beschikken naast de borstkliniek over een complete dienst oncologie waarbinnen alle kankertypes behandeld worden met een uitgebreid zorgtraject. Bovendien worden patiënten steeds omkaderd door een multidisciplinair team, waardoor we een kwalitatieve zorg kunnen bieden.”

“Op dat vlak is onze kleinschaligheid in feite zelfs een voordeel, want het laat een heel persoonlijke aanpak toe. Daarnaast zorgt de laagdrempeligheid ervoor dat de wachttijden voor de diagnose en de behandelingen minimaal zijn. Zowel vanuit medisch als psychologisch oogpunt is dat een enorme meerwaarde.”

 

Dat een heel team betrokken werd bij de diagnose en het uitwerken
van de behandeling gaf mij alvast vertrouwen.

 

Korte wachttijden

R.V.: “Na het bekijken van de scans wees mijn oncologe me op de mogelijke aanwezigheid van uitzaaiingen in de lever. Er waren bijkomende scans nodig om zekerheid te verkrijgen. Die onderzoeken konden gelukkig op heel korte termijn worden uitgevoerd. Deze aanpak heb ik bijzonder positief ervaren, temeer ik als pas bevallen jonge moeder met een onverwachte diagnose van borstkanker door een emotioneel moeilijke periode ging. Enkele dagen later had ik bovendien reeds een nieuwe afspraak om alle resultaten - inclusief de conclusie van de multidisciplinaire bespreking - uitgelegd te krijgen.”

 

Multidisciplinaire samenwerking

Dr. Samyn: “Onze borstkliniek is een erkende eenheid die samenwerkt met de borstkliniek van AZ Sint-Lucas. Zo maken we bv. gebruik van hun afdeling radiotherapie en werken we multidisciplinair samen voor het bespreken van patiënten en het opstellen van de individuele behandelplannen. Op die manier bieden we dezelfde kwaliteit en volgen we dezelfde wetenschappelijke richtlijnen als de grotere centra. Patiënten met een complexere problematiek kunnen we bovendien doorverwijzen naar secundaire en tertiaire centra in de regio waarmee we nauw samenwerken.”

“Ook op het vlak van paramedische bijstand en revalidatie hebben we met onze borstkliniek al het nodige in huis. Zo beschikken we o.a. over verpleegkundigen, diëtisten, psychologen, kinesisten,… Al deze specialisten hebben ervaring in het begeleiden van kankerpatiënten.”

 

Een tweede familie

R.V.: “Dat een heel team betrokken werd bij de diagnose en het uitwerken van de behandeling gaf mij alvast vertrouwen. Ze steunen mij immers als een tweede familie en ik kan er steeds terecht bij iemand die op de hoogte is van mijn problematiek.”