Dr. Hans Orlent
Dienst Maag-, Darm- en Leverziekten AZ Sint Jan Brugge-Oostende AV

Wat houdt digestieve oncologie in?

Met digestieve oncologie worden de diagnose en behandeling van alle tumoren in het spijsverteringsstelsel bedoeld. Binnen ons ziekenhuis is de digestieve oncologische zorg uitgegroeid tot een omvangrijk geheel waarin gespecialiseerde medewerkers een optimaal traject voor de patiënt trachten te verzekeren, vanaf de diagnose tot aan het beëindigen van de opvolgingsperiode. We willen dit onder andere doen via een geïntegreerde samenwerking over de diensten heen.

Welke voordelen biedt zo’n geïntegreerde samenwerking voor de patiënt?

Bij het behandelen van digestieve tumoren is teamwerk van groot belang. Met een wekelijks multidisciplinair overleg met een maag-darm-leverarts, oncoloog, chirurgisch team, radioherapeut, radioloog, anatomopatholoog en huisarts, kan er een hogere kwaliteit van zorg gegarandeerd worden. Aan de hand van de overlegmomenten wordt de zorg gecoördineerd en worden de verschillende teamleden geïnformeerd qua planning. In functie van de bevindingen wordt er getracht om tot het best mogelijke behandeltraject te komen, dat vaak meerdere maanden in beslag neemt en waarin elke specialist cruciaal is. 

Welke rol is er voor de digestief oncologische verpleegkundige weggelegd in dit proces?

Onze digestief oncologisch verpleegkundigen hebben een belangrijke rol in de zorg voor de patiënt. Zij zijn het aanspreekpunt voor de patiënt doorheen de verschillende fasen van de behandeling.  Zo coördineren en begeleiden ze de patiënten doorheen pre- of postoperatieve chemotherapie en radiotherapie, tumorchirurgie, resectie van uitzaaiingen en de nazorg. Bij hen kunnen onze patiënten steeds terecht met elk probleem. Samen met de psycholoog bieden zij ook een luisterend oor aan.

Zijn er bepaalde dingen die de kans op digestieve kanker kunnen verkleinen?

Een gezonde levensstijl wordt uiteraard aanbevolen, waarbij rood en bewerkt vlees, en alcoholgebruik het best beperkt worden. Niet roken en dagelijks voldoende bewegen zijn ook van belang. Daarnaast maakt de darmkankerscreening die in oktober 2013 werd gestart door minister Van Deurzen een vroegdiagnostiek in vele gevallen mogelijk. Aangezien dikkedarmkanker frequent voorkomt is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen meedoen aan dit screeningsprogramma.