Uitleg door professor Eric Van Cutsem, hoofd van de afdeling Digestieve oncologie van het UZ/KU Leuven.

 

Hoe kunnen we het chronische karakter van bepaalde kankers verklaren?

Eric Van Cutsem: "Een patiënt met een gemetastaseerde kanker kan gerichte therapie krijgen, maar die behandeling kan niet altijd alle kankercellen vernietigen. De kanker is dus onder controle, maar niet volledig uitgeroeid. Die controle is de laatste jaren enorm geëvolueerd, zodat de patiënt nog lang kan voortleven in een stabiele toestand."

 

Colon- en borstkanker zijn aandoeningen die, door de vele behandelingsopties, de neiging hebben om chronisch en makkelijker controleerbaar worden.

 

Welke kankers hebben neiging om 'chronisch' te worden?

E.V.C.: "Colon- en borstkanker zijn aandoeningen waarvoor veel behandelingsopties bestaan en die steeds beter beheerst worden. Ze hebben dus de neiging om chronisch en makkelijk controleerbaar te worden. Pancreaskanker is daarentegen bijzonder agressief, met moeilijk controleerbare metastasen."

 

Hoe ervaart de patiënt deze situatie?

E.V.C.: "Deze verbetering van de behandelingen betekent een mooie evolutie, maar houdt ook een uitdaging in voor de patiënten, die op lange termijn moeten leven met een chronische kanker. De levenskwaliteit van de zieke hangt af van de toxiciteit van de kanker, maar ook van de medische expertise die hij heeft gekregen, van zijn omgeving enzovoort. Bovendien zijn de bijwerkingen van bepaalde behandelingen soms agressiever bij de ene persoon dan bij de andere. Het is cruciaal dat een patiënt met een kanker die 'onder controle' is een optimale klinische follow-up krijgt die aangepast is aan zijn situatie."

 

Hoever staat het met de behandeling van digestieve kankers?

E.V.C.: "Er is mooie vooruitgang geboekt in de behandelingen, vooral die van colonkanker. Voor een patiënt met gemetastaseerde colonkanker zijn er, behalve chirurgie, nog vier andere soorten behandeling mogelijk: klassieke chemotherapie, gerichte medicatie, immunotherapie en locoregionale behandelingen (zoals de toediening van radioactieve deeltjes in de lever)."