Bloedkanker

Bloedkanker behoort tot de categorie van de zogenaamde ‘vloeibare tumoren’. Dat is het vakgebied van de hematologie (en dus niet van de oncologie, die zich bezighoudt met de ‘vaste tumoren’). Bloedkanker ontstaat wanneer kwaadaardige cellen zich vermenigvuldigen in het beenmerg, het bloed of de lymfeklieren. Er zijn verschillende soorten bloedkanker. De meest klassieke vorm is leukemie, maar ook lymfeklierkanker is een vorm van bloedkanker. Een ander belangrijk onderscheid is dat tussen acute en chronische leukemie. Acute leukemie treedt op heel korte termijn op: als je er niets aan doet, is het dodelijk. Daarnaast heb je de chronische types: dan duurt het soms weken of maanden vooraleer de leukemie zich manifesteert. Er zijn ook verschillende types van acute en chronische leukemie. Al die verschillende types vereisen een andere behandeling.

 

De ‘targeted therapy’ of gerichte behandeling is nu in opmars. Daarmee worden de kankercellen gerichter aangepakt dan met chemo of bestraling.

 

Leeftijd

Bloedkanker treft alle leeftijden, van heel jong tot heel oud. Acute lymfatische leukemie komt vaker voor bij kinderen. Volwassenen worden eerder getroffen door acute myeloïde leukemie, en het risico neemt toe met de leeftijd. Boven de 60 jaar is ze ook moeilijker te behandelen.

 

Symptomen

Patiënten met een acute leukemie vertonen aanvankelijk meestal atypische klachten, zoals vermoeidheid. Typisch is een verkoudheid die blijft aanslepen, vaak met koorts. Antibiotica helpen niet goed. Mensen krijgen last van neusbloedingen, blauwe plekken, ze zien bleek …

 

Behandeling

De klassieke behandeling is zware chemotherapie. Soms is dit voldoende om de patiënt te genezen, maar vaak hervalt de patiënt. Doorgaans wordt er dan overgegaan op een stamceltransplantatie via een donor. Zo wordt een nieuw immuunsysteem in het lichaam gebracht, dat de overblijvende leukemiecellen als vreemd herkent en doodt.

 

Nieuwe ontwikkelingen

De ‘targeted therapy’ of gerichte behandeling is nu in opmars. Daarmee worden de kankercellen gerichter aangepakt dan met chemo of bestraling.

Immunotherapie, waarbij het eigen immuunsysteem wordt gebruikt om de kankercellen te bestrijden, is ook een vorm van meer gerichte therapie. Zo worden bij CAR-T cel therapie de immuuncellen van de patiënt genetisch bewerkt, waardoor ze de kankercellen weer gaan herkennen, en dan opnieuw ingebracht. Het Belgische bedrijf Celyad is een van de bedrijven die deze behandeling ontwikkelen. Er loopt momenteel een klinische studie in het UZ Gent met hun CAR T-cel therapie. Zij gebruiken een unieke technologie die voor heel veel tumoren van toepassing is.

 

Relatie arts-patiënt

Het team van professor Kerre heeft een digitale tool ontwikkeld waarin ze via een interactief verhaal het proces van de immunotherapie uitleggen. Die tool wordt op 8 oktober aan het grote publiek voorgesteld.