Hierdoor kan er vooraf al bepaald worden of een behandeling geschikt zal zijn of niet.

“Vandaag krijgen nog te veel patiënten, vooral kankerpatiënten, een niet-effectieve behandeling; een verkwisting van levens, tijd en geld.” Aan het woord: Geert Maertens en Hilde Windels, respectievelijk de CSO en CFO van het Belgsische biotechbedrijf Biocartis.

One drug does not fit all

Hilde Windels: “Tijdens moleculair onderzoek wordt er gekeken naar wat er precies misgaat op het niveau van het DNA en RNA van de patiënt. Een analyse wordt uitgevoerd, en aan de hand daarvan kan een arts bepalen welke behandeling wel of niet effectief is. Op dit moment krijgen patiënten nog te vaak algemene behandelingen voorgeschreven, terwijl deze ineffectief blijken te zijn voor een deel van hen. De kanker blijft verder groeien; terwijl de patiënt tijd verliest en daarbovenop opgezadeld wordt met alle bijwerkingen van de behandeling.”
Geert Maertens: “In de routine diagnostiek moet ingezoomd worden op bepaalde merkers die gekend zijn, en die deel uitmaken van de therapie die de patiënt zal krijgen. Wij zijn bezig met in vitro diagnostische testen. Dit zijn heel sterk gedefinieerde testen die deze geijkte merkers onderzoeken om aan preventie of diagnostiek te doen. Eens de diagnose gesteld is, wordt in een volgend stadium bepaald welk soort therapie gegeven kan worden. Op deze manier kan de behandelende arts aan precisie-geneeskunde doen.”

Hilde: “Het probleem van vandaag is dat er nog op heel wat plaatsen geen moleculaire diagnostiek uitgevoerd wordt. Daarnaast, wanneer dit wel gebeurt, zijn er vaak logistieke problemen omdat de tests uitbesteed moeten worden aan grote gespecialiseerde centra.”
Geert: “Het duurt ook een maand voor men de resultaten van deze tests heeft. Wat frappant is, is dat de huidige manier van werken afgestemd is op dit lange wachten, en artsen de patiënt meestal een algemene chemotherapie geven terwijl er op de resultaten gewacht wordt. Er is niet geweten of deze behandeling effectief is. Dit zorgt voor veel collateral damage; je schiet werkelijk op alles wat beweegt, ook op de gezonde cellen.”

IdyllaTM

Hilde: “Biocartis heeft een revolutionair systeem ontwikkeld, IdyllaTM, waarmee moleculaire testresultaten on the spot geleverd kunnen worden in 90 minuten tijd. Een gebruiksvriendelijk toestel dat je overal plaatsen kunt, met een hands-on time van 2 minuten en waarvoor je geen technische studie moet gevolgd hebben. Dit systeem voert testen uit met minstens dezelfde kwaliteit als de grote laboratoria. Wij hebben de moleculaire diagnostiek in de praktijk gebracht en gedemocratiseerd. Op dit moment hebben we al één kankertest op de markt gebracht, de BRAF mutatie test waarmee patiënten met huidkanker onderzocht kunnen worden. Binnen enkele maanden zal dit menu uitgebreid worden met darm-, long- en schildklierkanker. Verder zijn we toepassingen aan het ontwikkelen voor infectieziekten en werken we samen met Janssen Diagnostics en Abbott Molecular om op andere gebieden testen te ontwikkelen, zoals biomerker panels die gekoppeld zijn aan het gebruik van een geneesmiddel.”

Geert: “In de gespecialiseerde testcentra wordt veel tijd en arbeid aan die basistesten gespendeerd en is er geen tijd om nieuwe testen te ontwikkelen. Maar er is nog heel veel onderzoek nodig naar kanker. Daarom is het positief als ons systeem standaard wordt. Zoveel te meer deze basishandelingen geautomatiseerd worden, zoveel te minder workload voor de labo’s en zoveel te meer plaats voor verder kankeronderzoek.”

Impact

Geert: “Door onmiddellijke resultaten te krijgen moeten er geen oneffectieve behandelingen aan patiënten gegeven worden, wat levens kan besparen. We hebben al zeer specifieke cases gezien waarbij terminale patiënten meteen onderzocht en met succes behandeld konden worden, waardoor hun kans op overleving meteen steeg. Die speciale gevallen maken het plaatje compleet.”
Hilde: “Ook op macroniveau zullen de gevolgen voelbaar zijn. Tot vandaag gaat 70 tot 80% van de healthcare budgetten naar therapeutica en geneesmiddelen. Iedereen weet dat deze bedragen niet houdbaar zijn. Oplossingen zijn nodig op verschillende vlakken. De nieuwe testen zullen ongeveer evenveel kosten als de huidige testen, maar als je de gehele workflow bekijkt van het testproces, worden de kosten significant gedrukt. Daarnaast moeten patiënten minder lang in het hospitaal verblijven en worden er ook therapieën uitgespaard. Op veel fronten worden dus kosten vermeden.”
Geert: “De efficaciteit van behandelingen loopt vandaag van 30% tot 80%. Met precisie-diagnostiek kunnen we dit percentage op 90% brengen, wat ook een grote impact kan hebben op het healthcare budget.”

Wereldwijd

Hilde: “We willen de gouden standaard veranderen. We willen breed uitrollen, wereldwijd. Maar dit kunnen we natuurlijk niet alleen. Door een samenwerking aan te gaan met andere groepen kunnen we meer tests ontwikkelen en kunnen we een grotere impact op de samenleving hebben.”