Prof. dr. Ignace Vergote
Gynaecologisch oncoloog aan het UZ Leuven


Prof. Dr. Jacques De Grève
Medisch oncoloog UZ Brussel

“We noemen eierstokkanker een ‘silent killer’”, aldus Prof. Dr. Vergote. “De symptomen treden laat op, onder andere doordat de eierstokken van de vrouwen die eierstokkanker krijgen vaak geen functie meer vervullen.”

Verdachte symptomen

De volgende symptomen kunnen wijzen op eierstokkanker: pijn in de onderbuik of de rug, een opgezette buik, misselijkheid, verstopping, diarree of kortademigheid. Ze zijn echter niet specifiek aan kanker en kunnen ook veroorzaakt worden door andere ziektes. Het is aangeraden de huisarts te raadplegen wanneer deze symptomen langer aanslepen.

 

Geen uniforme behandeling

“Eierstokkanker omvat meer dan 50 soorten die elk zeer verscheiden zijn en elke soort vraagt een aparte aanpak en behandeling”, benadrukt Prof. Dr. Vergote. Een gynaecologisch oncoloog leidt meestal de initiële behandeling. Deze zal via een operatie zo veel mogelijk kwaadaardig weefsel trachten te verwijderen. “Nadien krijgen bijna alle patiënten een bijkomende chemotherapie. Maar indien een operatie moeilijk lijkt of weinig kans op succes biedt, kan men eerst starten met chemotherapie. Eierstokkanker is hieraan meestal erg gevoelig, waardoor de ziekte vooraf sterk gereduceerd wordt en de kans op een succesvolle operatie vergroot wordt”, verduidelijkt Prof. Dr. De Grève.

BRCA mutaties

Tien tot twintig percent van de eierstokkankers zijn erfelijk. “De oorzaak van de erfelijkheid ligt in mutaties in kankergenen die eiwitten aanmaken die instaan voor het herstel van DNA-schade, maar waarvan deze functie uitvalt”, aldus Prof. Dr. De Grève. De belangrijkste genen die verantwoordelijk zijn voor deze erfelijkheid zijn de BRCA1- en de BRCA2-genen. Deze maken eiwitten aan die essentieel zijn voor het herstel van dubbelstrandige DNA schade.

“Voor deze patiënten is er een geneesmiddel verkrijgbaar dat het eiwit PARP-1, dat instaat voor het herstel van enkelstrandige DNA-schade, blokkeert. Een normale cel heeft de nodige eiwitten om deze schade te herstellen. In geval van eierstokkankercellen die defect zijn in BRCA1 of BRCA2 kan de schade echter niet meer gerepareerd worden, wat dodelijk is voor de kankercellen”, verduidelijkt Prof. Dr. De Grève. De bijwerkingen van deze behandeling zijn dermate beperkt dat men vandaag bij alle patiënten met eierstokkanker nagaat of de kanker genetisch van aard is